Business Travel News Vierasposti World Travel News

10 tärkeää tilausten toteutusmittaria jokaisen verkkokauppayrityksen tulisi seurata

sähköinen kaupankäynti, 10 olennaista tilausten toteutusmittaria, joita jokaisen verkkokauppayrityksen tulisi seurata, eTurboNews | eTN
kuva: Pixabayn StockSnap
avatar
Kirjoittanut Linda Hohnholz

Sähköisen kaupankäynnin nopeatempoisessa maailmassa tilausten toteuttaminen on ratkaiseva osa menestystä.

<

esittely

Toteutusprosessin tehokas hallinta ja seuranta voi vaikuttaa merkittävästi asiakastyytyväisyyteen, toiminnan tehokkuuteen ja liiketoiminnan yleiseen kasvuun. Pysyäkseen kilpailukykyisenä ja tehdäkseen datalähtöisiä päätöksiä verkkokauppayritysten on seurattava keskeisiä tilausten toteutumismittareita. Tässä kattavassa oppaassa perehdymme kymmeneen olennaiseen mittariin, joita jokaisen verkkokauppayrityksen tulee seurata tilausten toimitusprosessin optimoimiseksi. Hyödyntämällä kolmannen osapuolen logistiikan tarjoajien asiantuntemusta, kuten https://www.shipnetwork.com/3pl-services voi myös olla avainasemassa tehokkaan ja tehokkaan tilausten toteuttamisessa, minkä vuoksi on välttämätöntä tutkia näitä tärkeitä mittareita sähköisen kaupankäynnin jatkuvan menestyksen kannalta.

Tilausjakson aika

Tilausjakson aika mittaa aikaa, joka kuluu tilauksen käsittelyyn, poimimiseen, pakkaamiseen ja lähettämiseen siitä hetkestä, kun asiakas tekee tilauksen. Tilaussyklin ajan lyhentäminen voi nopeuttaa toimitusta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tämän mittarin seuranta antaa verkkokaupan yrityksille mahdollisuuden tunnistaa pullonkauloja toimitusprosessissaan ja tehostaa toimintaansa.

Tilauksen tarkkuusprosentti

Tilauksen tarkkuusaste kertoo niiden tilausten prosenttiosuuden, jotka toimitetaan virheettömästi. Tämän mittarin seuraaminen on välttämätöntä tuottojen minimoimiseksi, asiakkaiden tyytymättömyyden välttämiseksi ja positiivisen brändin maineen ylläpitämiseksi. Korkea tilaustarkkuus kertoo tehokkaasta varastonhallinnasta sekä keräily- ja pakkausprosesseista.

Varaston kiertonopeus

Varaston kiertonopeus mittaa, kuinka nopeasti yritys myy varastonsa tietyn ajanjakson aikana. Korkeampi vaihtuvuus tarkoittaa tehokasta varastonhallintaa, kun taas alhaisempi nopeus voi merkitä ylivarastoa tai hitaasti liikkuvia tuotteita. Oikean tasapainon löytäminen on ratkaisevan tärkeää kassavirran ja kannattavuuden ylläpitämiseksi.

Toimituskulut prosentteina myynnistä

Toimituskulut voivat vaikuttaa merkittävästi sähköisen kaupankäynnin kannattavuuteen. Lähetyskustannusten seuranta prosentteina myynnistä auttaa arvioimaan toimitusstrategioiden ja kustannusten hillitsemistoimenpiteiden tehokkuutta. Tämän prosenttiosuuden alentaminen palvelun laatua säilyttäen on keskeinen tavoite monille verkkokauppayrityksille.

Oikea-aikainen toimitus

Oikea-aikaisella toimitusasteella mitataan niiden tilausten prosenttiosuutta, jotka toimitetaan asiakkaille odotettuna toimituspäivänä tai sitä ennen. Oikea-aikainen toimitus on olennainen osa asiakastyytyväisyyttä. Tämän mittarin seuranta auttaa tunnistamaan mahdollisia ongelmia toimituskumppaneiden tai toimitusprosessien kanssa.

Palautusprosentti

Palautukset ovat väistämätön osa verkkokauppaa, mutta korkea palautusprosentti voi viitata ongelmiin tuotekuvauksissa, laadunvalvonnassa tai asiakkaiden odotuksissa. Palautusasteiden seuranta ja analysointi voi parantaa tuotetietoja, laadunvarmistusta ja yleistä asiakaskokemusta.

Täyttönopeus

Täyttöaste mittaa niiden tilauksen tuotteiden prosenttiosuutta, jotka on onnistuneesti täytetty käytettävissä olevasta varastosta. Alhainen täyttöaste voi johtaa jälkitilauksiin ja tyytymättömiin asiakkaisiin. Tämän mittarin seuranta auttaa yrityksiä ylläpitämään korkeaa palvelutasoa ja varmistamaan, että tuotteet ovat saatavilla silloin, kun asiakkaat haluavat niitä.

Jälkitilausprosentti

Jälkitoimitusprosentti kuvaa niiden tilausten prosenttiosuutta, joita ei voida toteuttaa heti varastopulan vuoksi. Korkea jälkitilausaste voi johtaa myynnin menettämiseen ja turhautuneisiin asiakkaisiin. Tämän mittarin seuraaminen auttaa verkkokauppayrityksiä tunnistamaan ja ratkaisemaan varastonhallintaongelmia.

Keräily- ja pakkaustarkkuus

Keräily- ja pakkaustarkkuus mittaa, kuinka usein tavarat kerätään ja pakataan oikein järjestyksessä. Virheet tässä prosessissa voivat johtaa ylimääräisiin toimituskuluihin, palautuksiin ja asiakkaiden tyytymättömyyteen. Keräilyn ja pakkaamisen seuranta ja tarkkuuden parantaminen ovat ratkaisevan tärkeitä tilausten tehokkaan toteuttamisen kannalta.

Asiakastyytyväisyyden pisteet (CSAT)

Vaikka CSAT ei ole suoraan tilausten toteutusmittari, se on tärkeä yleisen asiakastyytyväisyyden indikaattori. Verkkokauppayritysten tulisi säännöllisesti kyselyillä asiakkaita arvioidakseen heidän tyytyväisyyttään tilausprosessiin. Korkea CSAT-pistemäärä kuvastaa onnistunutta tilausten täyttämistä ja positiivisia asiakaskokemuksia.

Keskimääräinen tilauksen arvo (AOV)

Vaikka AOV ei ole suora tilausten toteutusmittari, se on tiiviisti sidoksissa toteutusprosessin tehokkuuteen. Korkeampi AOV voi tarkoittaa suurempia ja mahdollisesti monimutkaisempia tilauksia. Seuraamalla AOV:tä muiden toteutusmittareiden rinnalla verkkokaupan yritykset voivat räätälöidä toimitusstrategiansa vastaamaan arvokkaiden tilausten erityistarpeita. Tämä voi sisältää nopeampia toimitusvaihtoehtoja, parannettua pakkausta tai muita laadunvalvontatoimenpiteitä.

Työntekijöiden tuottavuus ja tehokkuus

Työntekijöiden tuottavuuden ja tehokkuuden seuranta tilausten toimitusprosessissa on välttämätöntä työvoimakustannusten optimoimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Mittarit, kuten tunnissa kerätyt tilaukset, tunnissa pakatut tilaukset ja täyttöhenkilöstön virheprosentit, voivat tarjota arvokkaita tietoja työvoiman suorituskyvystä. Yritykset voivat tunnistaa alueita, joilla lisäkoulutusta tai prosessien parannuksia saatetaan tarvita.

Myyjän suorituskyky

Verkkokaupan yrityksille, jotka ovat riippuvaisia ​​useista toimittajista tai dropshipping-toimituksista, toimittajan suorituskyvyn seuranta on ratkaisevan tärkeää. Mittarit, kuten toimittajien toimitusajat, toimittajien tilausten tarkkuus ja toimittajien oikea-aikaiset toimitusnopeudet, voivat auttaa tunnistamaan luotettavimmat ja tehokkaimmat kumppanit. Vahvojen toimittajasuhteiden varmistaminen edistää tilausten sujuvampaa toteutumista.

Hinta per tilaus

Tilauskohtaisten kustannusten laskemiseen kuuluu kaikkien toimitusprosessiin liittyvien kulujen, mukaan lukien työvoima-, toimitus-, pakkausmateriaali- ja yleiskustannukset, arvioiminen. Tämä mittari tarjoaa kattavan kuvan tilausten toteuttamisen kustannustehokkuudesta. Tilauskohtaisten kustannusten alentaminen samalla kun ylläpidetään tai parannetaan palvelun laatua on verkkokauppayritysten yhteinen tavoite.

Tilauksen suoritusjakson aika

Tilauksen suoritusjakson aika mittaa kokonaisaikaa, joka kuluu tilauksen toteuttamiseen tilauksen vastaanottamisesta sen vastaanottavaan asiakkaaseen. Tämä mittari voidaan jakaa eri vaiheisiin, mukaan lukien käsittelyaika, keräilyaika, pakkausaika ja toimitusaika. Kiertoajan lyhentäminen auttaa yrityksiä vastaamaan asiakkaiden odotuksiin nopeammasta toimituksesta ja voi johtaa kilpailuetuihin.

Yhteenveto

Näiden viiden lisätilausten toteutumismittarin seuraaminen parantaa verkkokauppayrityksen kykyä optimoida toimintaansa ja vastata asiakkaiden odotuksiin. Hyödyntämällä tietoihin perustuvia oivalluksia, yritykset voivat jatkuvasti parantaa toimitusprosessejaan, vähentää kustannuksia, parantaa tarkkuutta ja viime kädessä parantaa asiakastyytyväisyyttä. Jatkuvasti kehittyvässä sähköisen kaupankäynnin ympäristössä ennakoiva ja mukautuva pysyminen näiden mittareiden seurannassa ja parantamisessa on olennaista pitkän aikavälin menestykselle ja kasvulle.

Kirjailijasta

avatar

Linda Hohnholz

Sivuston päätoimittaja eTurboNews eTN:n päämajassa.

Tilaa
Ilmoita
vieras
0 Kommentit
Sisäiset palautteet
Näytä kaikki kommentit
0
Haluaisitko ajatuksiasi, kommentoi.x
Jakaa...