24/7 eTV BreakingNewsShow : Napsauta äänenvoimakkuuspainiketta (videonäytön vasemmassa alakulmassa)
Airlines Lentokenttä Bahrainin uutiset Kansainvälisiä uutisia Liikematka Egyptin uutiset Hallituksen uutiset Uutiset Qatarin uutiset Saudi -Arabian uutiset Trendit nyt Erilaisia ​​uutisia

Qatarin ilmatorjuntasääntö: Voitto Arabiemiirikuntien, Bahrainin, Egyptin ja Saudi-Arabian yli

saudikanava
Kirjoittanut Juergen T Steinmetz

Tämä on hyvä uutinen paitsi Qatar Airways, mutta Qatarille kansakunnaksi.

Saudi-Arabian, Bahrainin, Egyptin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien argumentit Qataria vastaan ​​tehdyn ilmatorjunnan perustelemiseksi poistetaan askel askeleelta ja Qatarin kanta vahvistetaan. Nämä ovat Qatarin liikenneministerin Jassim Saif Ahmed Al-Sulaitin sanat vastauksena Alankomaiden kansainvälisen tuomioistuimen tänään antamaan tuomioon.

Qatar uhkasi kesäkuussa 2018 naapurimaiden Bahrain, Egypti, Arabiemiirikunnat ja Saudi-Arabia muuttamaan saareksi.

Tänään, Qatarin suuressa voitossa, Haagin kansainvälinen tuomioistuin on todennut 14. heinäkuuta, että YK: n ilmailuvalvontakoiralla on oikeus kuulla valitusta Saudi-Arabian Qatarille yli 3 vuoden ajan asettamasta "laittomasta" saartosta. , Bahrain, Egypti ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Kesäkuussa 2017 Saudi-Arabian johtama blokki katkaisi diplomaattisuhteet Qatariin syyttäen uskomattoman varakasta, mutta pientä maata kansainvälisen terrorismin sponsoroinnista ja toimimasta Iranin - Saudi-Arabian merkittävän alueellisen vihollisen - tukemiseksi. Rajat suljettiin välittömästi ja Qatarin kansalaiset karkotettiin saartomaista vielä ratkaisemattomassa kiistassa.

Ainoa kaupallinen lentoyhtiö Qatarissa on hallituksen omistama Qatar Airways, jonka oli heti aloitettava lentokoneidensa ohjaaminen saartavien maiden ilmatilojen ympärille. Lentoyhtiöllä oli myös 4 muuten kypsää markkinaa, jotka tuhoutuivat välittömästi.

Qatarin osavaltio teki riidan YK: n kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kanssa yrittäessään voittaa virallinen päätös, jonka mukaan saarto oli laiton, mikä puolestaan ​​antaisi Qatar Airwaysille mahdollisuuden aloittaa lentämisen vapaasti Saudi-Arabian, Bahrainin, Egyptin ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

ICAO katsoi, että sillä oli oikeus kuulla valitus, mutta Saudi-Arabian johtava ryhmä valitti päätöksestä, joka lopulta vietiin Kansainväliseen tuomioistuimeen. ICJ hylkäsi kaikki 3 Saudi-Arabian johtaman blokin esittämää valitusperustetta ja totesi, että ICAO: lla on toimivalta kuulla Qatarin vaatimuksia.

Saartuneet valtiot olivat yrittäneet väittää, että ilmatilan käyttöä koskevia kansainvälisiä lentosääntöjä - Chicagon yleissopimusta - ei sovellettu, koska tilanne oli paljon suurempi, ja saarto oli vain suoraa seurausta Qatarista terroristien tukemisessa ja rahoittamisessa.

Qatarin liikenneministeri Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti reagoi tuomioon sanoen, että Saudi-Arabian johtamassa ryhmässä voi nyt olla "vihdoin oikeus joutua kansainvälisten lentosääntöjen rikkomisesta".

"Askel askeleelta heidän väitteitään puretaan ja Qatarin asema vahvistuu", hän jatkoi.

Valitus ICAO: n neuvoston toimivallasta kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan yleissopimuksen 84 artiklan nojalla (Bahrain, Egypti, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat v. Qatar)

Tuomioistuin hylkää Bahrainin, Egyptin, Saudi-Arabin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ICAO-neuvoston päätöksestä tekemän valituksen

HAGA, 14. heinäkuuta 2020. Kansainvälinen tuomioistuin, Yhdistyneiden Kansakuntien tärkein oikeuselin, on tänään antanut tuomion kansainvälisestä siviilioikeudesta tehdyn yleissopimuksen 84 artiklan nojalla tehdystä valituksesta, joka koskee ICAO: n neuvoston toimivaltaa. Ilmailu (Bahrain, Egypti, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat v. Qatar).

Tuomiossaan, joka on lopullinen, valittamatta ja osapuolia sitova, tuomioistuin

1) hylkää yksimielisesti Bahrainin kuningaskunnan, Egyptin arabitasavallan, Saudi-Arabian kuningaskunnan ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien 4 päivänä heinäkuuta 2018 tekemän valituksen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston päätöksestä päivätty 29. kesäkuuta 2018;

(2) katsoo 30 äänellä yhdellä, että Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostolla on toimivalta hyväksyä Qatarin osavaltion hallituksen 2017 päivänä lokakuuta XNUMX sille toimittama hakemus ja että mainittu hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi.

Menettelyn historia

Bahrainin, Egyptin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukset valittivat yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 4. heinäkuuta 2018 jätetyllä yhteisellä hakemuksella muutosta ICAO: n neuvoston 29. kesäkuuta 2018 tekemään päätökseen neuvostolle
Qatar 30. lokakuuta 2017 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (jäljempänä 'Chicagon yleissopimus') 84 artiklan mukaisesti. Kyseinen menettely aloitettiin sen jälkeen, kun Bahrainin, Egyptin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukset olivat katkaissut diplomaattisuhteet Qatarin kanssa ja 5. kesäkuuta 2017 hyväksyneet rajoittavia toimenpiteitä maan, meri- ja ilmaliikenteen linjoihin. johon sisältyy tiettyjä ilmailurajoituksia. Bahrainin, Egyptin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien mukaan nämä
rajoittavia toimenpiteitä toteutettiin vastauksena siihen, että Qatar väitti rikkoneen tiettyjen kansainvälisten sopimusten mukaisia ​​velvoitteitaan, joiden valtiot ovat sopimusvaltioita, mukaan lukien erityisesti 23. ja 24. marraskuuta 2013 pidetty Riadin sopimus, sekä muita kansainvälisen oikeuden mukaisia ​​velvoitteita.

Bahrain, Egypti, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat esittivät alustavia vastaväitteitä ICAO: n neuvostossa väittäen, että neuvostolla ei ollut toimivaltaa "ratkaista Qatarin hakemuksessaan esittämiä vaatimuksia" ja että näitä väitteitä ei voitu ottaa tutkittavaksi. Tekemällään päätöksellä
Neuvosto hylkäsi nämä väitteet 29. kesäkuuta 2018. Bahrain, Egypti, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat päättivät siten valittaa päätöksestä tuomioistuimeen Chicagon yleissopimuksen 84 artiklan mukaisesti ja jättivät tätä koskevan yhteisen hakemuksen.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esittämässään yhteisessä kannekirjelmässä valittajat esittävät kolme valitusperustetta ICAO: n neuvoston 29. kesäkuuta 2018 tekemästä päätöksestä. Ensinnäkin he katsovat, että neuvoston päätös olisi kumottava sillä perusteella, että [ jälkimmäinen] oli ilmeisen puutteellinen ja vastoin asianmukaisen prosessin ja oikeuden tulla kuulluksi perusperiaatteita ”. Toisessa valitusperusteessaan he väittävät, että neuvosto "teki tosiseikkoja ja oikeudellista virhettä hylätessään ensimmäisen alustavan väitteen. . . ICAO: n neuvoston toimivallan osalta ".

Valittajien mukaan riidan ratkaiseminen edellyttäisi neuvostoa ratkaisemaan kysymykset, jotka eivät kuulu sen toimivaltaan, erityisesti valittajien hyväksymien vastatoimien, mukaan lukien "tietyt ilmatilan rajoitukset", laillisuudesta. Toissijaisesti ja samoista syistä he väittävät, että Qatarin väitteitä ei voida ottaa tutkittavaksi. Kolmannessa valitusperusteessaan ne väittävät, että neuvosto teki virheen hylätessään heidän toisen alustavan väitteensä.

Tämä väite perustui väitteeseen, jonka mukaan Qatar ei ollut täyttänyt Chicagon yleissopimuksen 84 artiklassa määrättyä neuvotteluedellytystä, joten neuvostolla ei ollut toimivaltaa. Osana tätä väitettä he väittivät myös, että Qatarin väitteitä ei voitu ottaa tutkittavaksi
koska Qatar ei ollut noudattanut ICAO: n sääntöjen erojen ratkaisemiseksi 2 artiklan g alakohdassa säädettyä menettelyvaatimusta

Yhteisöjen tuomioistuimen kokoonpano

Tuomioistuin kokoontui seuraavasti: presidentti Yusuf; Varapuheenjohtaja Xue; Tuomarit Tomka, Abraham, Cançado Trindade, Donoghue, Gaja, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa; Tuomarit tilapäisesti Berman, Daudet; Kirjaaja Gautier.

Tuomari CANÇADO TRINDADE liittää erillisen lausunnon yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon. Tuomari GEVORGIAN liittää julistuksen yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon. Tuomari tapauskohtaisesti BERMAN liittää erillisen lausunnon yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon.

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) on Yhdistyneiden Kansakuntien tärkein oikeudellinen elin.

Se perustettiin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa kesäkuussa 1945 ja aloitti toimintansa huhtikuussa 1946. Tuomioistuin koostuu 15 tuomarista, jotka YK: n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto valitsevat yhdeksän vuoden toimikaudeksi. Tuomioistuimen kotipaikka on rauhanpalatsissa Haagissa (Alankomaat). Tuomioistuimella on kaksi tehtävää: ensinnäkin ratkaista valtioiden sille osoittamat oikeudelliset riidat kansainvälisen oikeuden mukaisesti tuomioilla, joilla on sitova voima ja joihin asianosaiset eivät voi valittaa; ja toiseksi antaa neuvoa-antavia lausuntoja oikeudellisesti aiheellisista kysymyksistä, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien asianmukaisesti valtuutetut elimet ja järjestelmän virastot ovat sille toimittaneet

Tulosta ystävällinen, PDF ja sähköposti

Kirjailijasta

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz on työskennellyt jatkuvasti matka- ja matkailualalla teini-ikäisenä Saksassa (1977).
Hän perusti eTurboNews vuonna 1999 maailmanlaajuisen matkailumatkailualan ensimmäisenä online-uutiskirjeenä.