Matkailuterveysuutisia

Positiiviset tiedot kroonisen migreenin ennaltaehkäisevään hoitoon

Pk-yritys matkailussa? Klikkaa tästä!

Keskeinen vaihe 3 -tutkimus, jossa arvioitiin sovitusta kroonista migreeniä sairastavilla aikuispotilailla, saavuttaa ensisijaisen päätetapahtuman, joka on tilastollisesti merkitsevä vähentyminen lähtötasosta kuukausittaisten migreenipäivien keskiarvossa lumelääkkeeseen verrattuna 12 viikon hoitojakson aikana.

AbbVie ilmoitti tänään, että vaiheen 3 PROGRESS-kokeessa arvioitiin atgepant (QULIPTA™ Yhdysvalloissa), suun kautta otettava kalsitoniinigeeniin liittyvä peptidi (CGRP) -reseptorin antagonisti (gepant) kroonisen migreenin ennaltaehkäisevään hoitoon aikuisilla, saavutti ensisijaisen päätepisteensä eli tilastollisesti merkitsevän laskun lähtötasosta kuukausittaisten migreenipäivien keskiarvossa lumelääkkeeseen verrattuna. , sekä 60 mg kerran vuorokaudessa (QD) että 30 mg kahdesti vuorokaudessa (BID) annoksilla 12 viikon hoitojakson ajan. Tutkimus osoitti myös, että hoito atogepantilla 60 mg QD ja 30 mg BID johti tilastollisesti merkitseviin parannuksiin kaikissa toissijaisissa päätepisteissä sen jälkeen, kun niitä oli mukautettu useisiin vertailuihin.

Tässä kolmannen vaiheen globaalissa, satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa, rinnakkaisryhmätutkimuksessa arvioitiin oraalisen atogepantin tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa. Tämä on heikentävä neurologinen sairaus, jossa potilailla esiintyy päänsärkyä. vähintään 3 päivänä kuukaudessa yli kolmen kuukauden ajan, jolla vähintään kahdeksana päivänä kuukaudessa on migreenipäänsäryn piirteitä.15 Yhteensä 2,3 potilasta, joilla on ollut vähintään yksi vuosi kroonista migreeniä, satunnaistettiin yhteen kolmesta hoitoryhmästä, jotka saivat 778 mg atogepanttia QD, 60 mg kahdesti vuorokaudessa atogepanttia tai lumelääkettä.

Tehoa analysoitiin käyttämällä kahta hieman erilaista potilasväestön määritelmää Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sääntelyvirastojen palautteen perusteella. Yhdysvaltoihin keskittyneeseen, modifioituun intent-to-treat (mITT) -populaatioon kuului 755 potilasta, joilla oli arvioitavissa olevia päänsäryn eDiary-tietoja kaksoissokkoutetun hoitojakson aikana. Euroopan unioniin keskittynyt off-treatment hypothetic estimand (OTHE) -populaatio sisälsi 760 potilasta, joilla oli arvioitavissa olevia päänsäryn eDiary-tietoja kaksoissokkohoitojakson ja seurantajakson aikana.

12 viikon aikana, mITT-populaatioon perustuen, tutkimuksen 60 mg QD ja 30 mg kahdesti vuorokaudessa saaneiden potilaiden migreenipäivät vähenivät vastaavasti 6.88 ja 7.46 kuukausittain verrattuna lumeryhmässä oleviin potilaisiin, jotka migreenipäivien määrä väheni 5.05 kuukausittain (60 mg QD vs. lumelääke, p = 0.0009; 30 mg BID vs. lumelääke, p < 0.0001, oikaistu useita vertailuja varten). OTHE-populaatioon perustuen 12 viikon aikana potilailla, jotka saivat 60 mg QD ja 30 mg kahdesti vuorokaudessa tutkimuksen atogepanttihoitoryhmissä, vähenivät 6.75 ja 7.33 kuukausittaista migreenipäivää, vastaavasti, verrattuna lumeryhmässä oleviin potilaisiin. joilla migreenipäivien määrä väheni 5.09 kuukausittain (60 mg QD vs. lumelääke, p = 0.0024; 30 mg BID vs. lumelääke, p = 0.0001, oikaistu useita vertailuja varten).

Tutkimus osoitti, että hoito atogepantilla 60 mg QD ja 30 mg BID johti tilastollisesti merkitseviin parannuksiin kaikissa toissijaisissa päätepisteissä molemmissa tehokkuusanalyysipopulaatioissa.

Keskeisenä toissijaisena päätetapahtumana mitattiin niiden potilaiden osuutta, jotka saavuttivat vähintään 50 % vähennyksen kuukausittaisten migreenipäivien määrässä 12 viikon hoitojakson aikana. MITT-populaatioon perustuen tutkimus osoitti, että 41.0 %/42.7 % potilaista, jotka saivat 60 mg QD ja 30 mg kahdesti vuorokaudessa, saavutti vähintään 50 % alenemisen verrattuna 26.0 %:iin lumeryhmässä ( kaikki annosryhmät vs. lumelääke, p≤0.0009, oikaistu useita vertailuja varten). OTHE-populaatioon perustuen tutkimus osoitti, että 40.1 %/42.1 % potilaista, jotka saivat 60 mg QD ja 30 mg kahdesti vuorokaudessa, saavuttivat vähintään 50 % laskun verrattuna 26.5 prosenttiin lumelääkettä saaneista potilaista. kaikki annosryhmät vs. lumelääke, p ≤ 0.0024, oikaistu useita vertailuja varten). 1

Kolmannen vaiheen PROGRESS-tutkimuksen yleinen turvallisuusprofiili oli yhdenmukainen aiemmissa tutkimuksissa episodista migreenipopulaatiota koskevien turvallisuushavaintojen kanssa. Yleisimmät haittatapahtumat, joiden esiintymistiheys on ≥ 3 % vähintään yhdessä atgepanttihoitoryhmässä ja suurempi kuin lumelääkeryhmässä, olivat ummetus (5 % atogepantilla 10.0 mg QD, 60 % atogepantilla 10.9 mg kahdesti vuorokaudessa ja 30 % lumelääkkeellä). ja pahoinvointi (3.1 % atogepantilla 9.6 mg QD, 60 % atogepantilla 7.8 mg kahdesti vuorokaudessa ja 30 % lumelääkkeellä). Suurin osa ummetuksen ja pahoinvoinnin tapahtumista oli vaikeusasteeltaan lieviä tai kohtalaisia. Useimmat ummetus- ja pahoinvointitapaukset eivät johtaneet hoidon lopettamiseen. Maksan turvallisuusongelmia ei havaittu. Vakavia haittavaikutuksia esiintyi 3.5 %:lla potilaista, jotka saivat atogepanttia 2.7 mg kahdesti vuorokaudessa ja 60 %:lla potilaista, joita hoidettiin annoksella 1.6 mg kahdesti vuorokaudessa, kun taas lumelääkettä saaneista potilaista 30 %. Tutkija ei arvioinut mitään näistä hoidon aiheuttamista haittatapahtumista hoitoon liittyväksi.

"AbbViellä on lähes 12 vuoden kokemus kroonisen migreenin, heikentävän sairauden, hoidosta. Tiedämme, ettei kahta samanlaista migreenipotilasta ole, joten on tärkeää, että terveydenhuollon tarjoajilla on erilaisia ​​hoitovaihtoehtoja", sanoi Michael Severino, MD, AbbVien varapuheenjohtaja ja presidentti. "Nämä tiedot ja vireillä olevat viranomaisilmoitukset vahvistavat sitoutumistamme johtavaan migreenivalikoimaamme auttaaksemme yli miljardia migreeniä sairastavaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Odotamme innolla tulevia toimenpiteitä laajentaaksemme atogepantin käyttöä Yhdysvalloissa kattamaan kroonisen migreenin ennaltaehkäisevän hoidon aikuisilla ja työskennelläksemme maailmanlaajuisesti sääntelyvirastojen kanssa lisähakemusten parissa.

Nämä tiedot perustuvat faasin 3 ADVANCE-tutkimuksen tuloksiin, joissa arvioitiin atgepanttia episodisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa.4 Vaiheen 3 ADVANCE-tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli tilastollisesti merkitsevä kuukausittaisten migreenipäivien määrän väheneminen 12 viikon hoitojakson aikana verrattuna. lumelääkkeeseen.

Kroonisen migreenin 3. vaiheen PROGRESS-tutkimuksen tulosten perusteella AbbVie aikoo jättää täydentävän uuden lääkehakemuksen (sNDA) Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomaiselle atogepantin käytön laajentamiseksi kroonisen migreenin ennaltaehkäisevän hoidon osalta. Lisäksi vaiheen 3 PROGRESS-tutkimuksen tutkimustulokset sekä vaiheen 3 ADVANCE-tutkimuksen tiedot episodista migreeniä varten muodostavat perustan tuleville viranomaistoimille maailmanlaajuisesti. Atogepantin käyttöä kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa ei ole hyväksytty Yhdysvalloissa, eivätkä valvontaviranomaiset ole arvioineet sen turvallisuutta ja tehoa. Atogepantin käyttöä episodisen migreenin ja kroonisen migreenin ennaltaehkäisevässä hoidossa Yhdysvaltojen ulkopuolella ei ole hyväksytty, eivätkä valvontaviranomaiset ole arvioineet sen turvallisuutta ja tehoa.

Kirjailijasta

avatar

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz on työskennellyt jatkuvasti matka- ja matkailualalla teini-ikäisenä Saksassa (1977).
Hän perusti eTurboNews vuonna 1999 maailmanlaajuisen matkailumatkailualan ensimmäisenä online-uutiskirjeenä.

Tilaa
Ilmoita
vieras
0 Kommentit
Sisäiset palautteet
Näytä kaikki kommentit
0
Haluaisitko ajatuksiasi, kommentoi.x
Jakaa...