Napsauta tätä näyttääksesi bannerisi tällä sivulla ja maksat vain menestyksestä

Lentokenttä määränpää Uutiset Travel Wire -uutiset

Liikevaihtoa ja voittoa kasvattivat korkeampi matkustajakysyntä ja tiukat kustannusleikkaukset FRAPORTissa vuonna 2021

Fraport valmistautuu vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen: johtokunnan puheenjohtajalla on tämä sanottava
Kirjoittanut Jürgen T Steinmetz

Covid-19-pandemia vaikutti edelleen Fraport AG:n taloudelliseen tulokseen tilikaudella 2021 (päättyi 31.). Siitä huolimatta Fraport paransi liikevaihtoaan ja liiketulostaan ​​(EBITDA) edellisvuodesta huolimatta jatkuvasta epävakaasta markkinaympäristöstä. Tätä positiivista kehitystä tuki pääasiassa yhtiön tiukka kustannusten hallinta ja meneillään oleva liikenteen elpyminen vuoden 2021 jälkipuoliskolla – Frankfurtissa ja erityisesti konsernin lentoasemilla maailmanlaajuisesti. Konsernin tulos (nettotulos) palasi selvästi positiiviselle alueelle ja oli vuoden 91.8 lopussa 2021 miljoonaa euroa (2019: miinus 690.4 miljoonaa euroa).

Fraport AG:n toimitusjohtaja tohtori Stefan Schulte kommentoi: ”Olemme käyttäneet kuluneen vuoden kilpailukykymme lisäämiseen ja näin vahvistaneet Fraportin asemaa tulevaisuuden kasvussa. Olemme uudistaneet yritystämme ottamalla käyttöön tiukkaa kustannusten hallintaa ja tarvittaessa ottamalla käyttöön välittömiä henkilöstövähennystoimenpiteitä – vastauksena nyt huomattavasti alentuneisiin liikennemääriin. Fraportista on tullut entistä kevyempi ja tehokkaampi yritys kuin ennen pandemiaa. Tämä on ratkaiseva tekijä tulevaisuuden menestymisessämme, mutta se tuo mukanaan myös entistä suurempaa joustavuutta – myös nykyisen geopoliittisen tilanteen valossa. Katsaus nykyiseen lentovaraustilanteeseen antaa aihetta optimismiin. Varausluvut osoittavat selvästi, että ihmiset ovat innokkaita matkustamaan uudelleen. Tästä syystä keskitymme nyt toiminnan tehostamiseen. Tähän sisältyy suunnitelmia rekrytoida jopa 1,000 2022 operatiivista henkilöä vuonna 2045. Samalla tehostamme ilmastotavoitteitamme. Tavoitteemme on tulla hiilivapaaksi vuoteen XNUMX mennessä – Frankfurtissa sekä kaikilla konsernimme lentoasemilla maailmanlaajuisesti.”

 Nykyinen varaustilanne antaa aihetta optimismiin – Fraport tiivistää ilmastositoutumista hiilivapaaseen toimintaan koko konsernissa vuoteen 2045 mennessä – Pitkän aikavälin kasvunäkymät säilyvät ennallaan

FRAPORT – Toimitusjohtaja Schulte: CPositiivinen tulos pitkälti liikenteen kasvun vetämänä

Maailmanlaajuiset matkustusrajoitukset vaimensivat matkustajakysyntää edelleen vuoden 2021 alkukuukausina. Liikenne piristyi jälleen tuntuvasti kesän aikana. Yhteensä 24.8 miljoonaa matkustajaa matkusti Frankfurtin lentokentän (FRA) kautta vuonna 2021, mikä on 32 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (2019: laskua 65 prosenttia). Suurin osa Fraportin kansainvälisen portfolion lentoasemista hyötyi myös ihmisten uusiutuneesta halusta matkustaa lämpimän sään kohteisiin – joidenkin konsernin lentoasemilla matkustajamäärä kasvoi merkittävästi. Lokakuussa 2021 liikenne oli lähes kriisiä edeltäneellä tasolla Kreikan lentokentillä ja Antalyan lentokentällä Turkin Rivieralla. Koko konsernin liikenteen kasvuvauhti vaihteli Ljubljanan lentoaseman 31 prosentista Antalyan 126 prosenttiin edellisvuodesta. Myös Frankfurtin lentoaseman rahtimäärä (sisältäen lentorahdin ja lentopostin) jatkoi kasvuaan vuonna 2021. Huolimatta matkustajalentokoneiden vatsakapasiteetista FRA saavutti jopa uuden rahtiliikenteen ennätyksen vuonna 2021. Tämä korostaa Frankfurtin tärkeää roolia yhtenä johtavia rahtikeskuksia Euroopassa. Fraportin yleisen positiivisen liikennekehityksen vuoksi konsernin liikevaihto kasvoi 27.8 prosenttia vuodentakaisesta 2.14 miljardiin euroon. Fraportin maailmanlaajuisten tytäryhtiöiden rakentamis- ja laajennustoimenpiteiden liikevaihdolla oikaistu (IFRIC 12:n mukaisesti) konsernin liikevaihto kasvoi 30.9 prosenttia 1.90 miljardiin euroon.

Liikevaihdon kasvun ja toimintakulujen edelleen pienentymisen vetämänä konsernin EBITDA (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja) nousi tilikaudella 2021 selvästi takaisin positiiviselle alueelle ja oli 757.0 miljoonaa euroa (2019: miinus 250.6 miljoonaa euroa). Kasvua tukivat myös valtioiden myöntämät kriisikorvaukset ja muut pandemiakorvaukset – yhteensä noin 320 miljoonaa euroa. Myös konsernin liiketulos kasvoi selvästi ja oli 313.7 miljoonaa euroa (2019: miinus 708.1 miljoonaa euroa). Konsernin tulos (nettotulos) toipui vuonna 690 (ensimmäinen pandemiavuosi) kirjatusta 2020 miljoonan euron tappiosta 91.8 miljoonan euron voittoon vuonna 2021.

Kustannussäästöjen ansiosta Fraport voi keskittyä toiminnan tehostamiseen

Vuoden 2021 puolivälissä Fraport saavutti jo itselleen asettamansa tavoitteen vähentää henkilöstökuluja Frankfurtissa. Siihen mennessä noin 4,300 2021 työpaikkaa poistettiin sosiaalisesti vastuullisesti, mikä johti vastaavasti henkilöstökulujen alenemiseen. Lisäsäästöjä saavutettiin ottamalla käyttöön työntekijöiden lyhennetty työaika (Saksan Kurzarbeit-ohjelman mukaisesti). "Kurzarbeit" koski kuitenkin vain Frankfurtin ei-operatiivista henkilökuntaa koko vuoden XNUMX ajan. Operatiivisen henkilöstön lyhennettyä työaikaa vähennettiin asteittain vuoden aikana lentoaseman toiminnan käynnistymisen myötä. Lisäksi Fraport aloitti uudelleen operatiivisen henkilöstön rekrytoinnin.

Tiukka kustannushallinta ja jatkuva konsernin kehittäminen

Fraport toteutti toimenpiteitä pandemiakriisin torjumiseksi hyvin varhaisessa vaiheessa. Koska nämä toimenpiteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, konserni keskittyy nyt prosessien virtaviivaistamiseen ja organisaatiorakenteiden yhdenmukaistamiseen tehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi yhtiö jatkaa tiukkaa kustannustenhallintapolitiikkaansa vähentämällä tai lykkäämällä kaikkia toiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeettomia investointeja. Samaan aikaan Fraport jatkaa merkittäviä strategisia tulevaisuuden investointeja, kuten Frankfurtin lentokentän uuden terminaalin 3 rakentamista. Uuden terminaalin alueella pääosin valmis G-laituri on siirtymässä inaktiiviseen valmiustilaan. Mikäli voimakas matkustajakysyntä vaatisi lisäkapasiteettia, vuonna 2026 avautuva G-laituri voitaisiin ottaa joustavasti käyttöön etuajassa, edellyttäen vähintään kahdentoista kuukauden valmisteluaikaa.

Fraport nopeuttaa kestävyystavoitteiden saavuttamista

Toisen pandemiavuoden jatkuvista liiketoiminnan haasteista huolimatta Fraport asetti suunnan vuonna 2021 entistä kunnianhimoisempaan ilmastotavoitteeseen. Lentoaseman pitäjä on sitoutunut olemaan hiilidioksidivapaa kaikilla toimipaikoillaan konsernissa vuoteen 2045 mennessä. Tämä sitoumus sisältää laajan toimenpidepaketin, joka toteutetaan konsernin kotipaikkana olevalla Frankfurtin lentoasemalla, mutta toimii myös ohjenuorana Fraportin konsernin lentoasemille. maailmanlaajuinen. Fraportin ilmastopaketti sulkee nimenomaisesti pois toimet, jotka vain kompensoivat hiiltä. 

Frankfurtissa Fraport on ostanut sähköä olemassa olevista maatuuliturbiineista heinäkuusta 2021 lähtien. Toinen virstanpylväs seurasi viime vuoden joulukuussa, kun Fraport ja energiatoimittaja EnBW allekirjoittivat sopimuksen. Sopimuksen mukaan EnBW toimittaa noin 85 megawattia vuodessa sähköä Frankfurtin lentokentälle offshore-tuulipuistosta vuodesta 2026 alkaen. Muita Fraportin toimenpiteitä ovat aurinkosähköjärjestelmien käytön lisääminen sähkön tuotannossa, siirtyminen asteittain uusiutuviin energialähteisiin ajoneuvokannan virranlähteenä. , sekä useita muita parannuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

näkymät

Kuluvalla tilikaudella 2022 Fraportin johtokunta arvioi Frankfurtin lentoaseman liikenteen olevan noin 39–46 miljoonaa matkustajaa, mikä vastaa 55–65 prosenttia vuoden 2019 kriisiä edeltävästä matkustajamäärästä. Konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan noin 3 miljardia euroa. Konsernin käyttökatteen arvioidaan olevan 760–880 miljoonaa euroa ja konsernin liikevoiton ennustetaan nousevan 320–440 miljoonaan euroon. Konsernin tuloksen (nettovoiton) arvioidaan olevan 50–150 miljoonaa euroa.

Nykyinen geopoliittinen tilanne on jo huomioitu tässä näkymässä siinä määrin kuin nyt on mahdollista kaiken epävarmuuden vuoksi. Fraport AG julkaisi lehdistötiedotteen 4. maaliskuuta vähemmistöosuudestaan ​​osoitteessa Pietarin Pulkovon lentoasema (LED):. Ottaen huomioon jatkuva haastava toimintaympäristö ja konsernin maksuvalmiuden lisäämisestä aiheutuvat kustannukset, vuonna 2022 saavutettu ylijäämä on tarkoitettu käytettäväksi velan vähentämiseen, mikä edelleen vakauttaa yritystä. Tämän valossa Fraportin hallitus ehdottaa hallintoneuvostolle ja yhtiökokoukselle, kuten tilikaudella 2021, että kuluvalta tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa.

Kirjailijasta

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz on työskennellyt jatkuvasti matka- ja matkailualalla teini-ikäisenä Saksassa (1977).
Hän perusti eTurboNews vuonna 1999 maailmanlaajuisen matkailumatkailualan ensimmäisenä online-uutiskirjeenä.

Jätä kommentti

Jakaa...