Napsauta tätä näyttääksesi bannerisi tällä sivulla ja maksat vain menestyksestä

syndikointi

Agenttien markkinoiden koon yhdistäminen 2017 Globaalit keskeiset havainnot, teollisuuden kysyntä, alueellinen analyysi, avaintoimijoiden profiilit, tulevaisuuden näkymät ja ennusteet vuoteen 2027

Yhteistyöagenttien markkinat: Johdanto

Yhdistäminen on olennainen osa kalvonmuodostusprosessia dispersiomaaleissa, joka sisältää ja mahdollistaa vierekkäisten polymeeridispersiohiukkasten sulautumisen, kosketuksen. Yhdistäviä aineita käytetään yleensä optimoimaan polymeeristen sideainehiukkasten kalvonmuodostusmekanismi. Yhdistävät aineet yleensä alentavat muodostumislämpötilaa ja optimoivat sen seurauksena kalvon koostumuksen, ulkonäön ja ominaisuudet. Lisäksi yhteenliittämisaineita käytetään pienentämään polymeerihiukkasten pinta-alaa ja vähentämään myös polymeerihiukkasten välisiä hylkimisvoimia laimennusaineen haihdutusprosessin aikana. Kalvon asianmukainen muodostus on tärkeä osa korroosionkestävyyden, alhaisen huokoisuuden ja muiden lukuisten vaadittujen ominaisuuksien antamista, jotka ovat välttämättömiä ylivertaisissa pinnoitteissa. Aikaisemmin vesiohenteiset pinnoitteet ovat käyttäneet lukuisia liuottimia yhdistämisapuaineena hydrofobisten lateksimolekyylien asianmukaiseen jakautumiseen.

Näiden tukien poistaminen on jotenkin todennäköistä, mutta usein lopputulokset lopullisen kalvon muodostuksessa ovat pehmeitä, joten vaaditun suorituskyvyn saavuttamiseksi on formuloitu kovempia latekseja. Nämä tarvitsevat koalesoivaa ainetta koko järjestelmän jäykistämiseksi, jotta ne ovat riittävät luomaan jatkuvan kalvon koko kuivausmekanismin läpi. Huippuluokan sovelluksissa, joissa prosessi on poistettu HPHT-ympäristössä (korkean paineen ja korkean lämpötilan ympäristö), tarvitaan korkealaatuisia pinnoitteita, jotka kestävät korkeita lämpötiloja pitkään. Yhdistävä aine mahdollistaa paremmat mekaaniset ominaisuudet, korroosionkestävyyden, kalvon läpäisemättömyyden, kalvon ulkonäön ja kestävyyden haitallisia kemikaaleja vastaan. Nämä ominaisuudet auttavat pinnoitteiden käyttöönotossa useissa sovelluksissa ja loppukäyttäjäteollisuudessa. Yhdistävää ainetta voidaan lisätä pinnoitteen formuloinnin laskeutumisvaiheessa ja sitä käytetään yleensä vesiohenteisissa pinnoitteissa.

Pyydä näyte saadaksesi autenttisen analyysin ja kattavan markkinatilanteen https://www.futuremarketinsights.com/reports/sample/rep-gb-5952

Yhteistyöagenttimarkkinat: Dynamics

Maailmanlaajuisten yhteenliittämisaineiden markkinoiden kehitystä ohjaavat keskeiset tekijät ovat loppukäyttöteollisuuden laajeneminen ympäri maailmaa ja korkean suorituskyvyn pinnoitteiden kysynnän kasvu näillä loppukäyttöaloilla. Myös tiukat hallituksen ohjeet ja määräykset kieltävät tavanomaisten liuottimien ja lisäaineiden käytön, jotka ovat myrkyllisiä ja ei-ympäristöystävällisiä. Valmistajien lisääntyvä tietoisuus ympäristöystävällisten sulatusaineiden käytöstä ruokkii entisestään sulatusmarkkinoita. Parannettujen ominaisuuksien aikaansaamiseksi pinnoitekoostumukselle arvoketjussa mukana olevat valmistajat ovat lisänneet yhteenliittämisaineiden kulutusta pinnoitekoostumuksissaan. VOC-pitoisen yhdistelyn formuloinnin kustannukset ovat kuitenkin suhteellisen korkeat, mikä heikentää markkinoiden kasvua tulevaisuudessa. Nousevat raaka-aineiden hinnat yhdistämisaineen formuloinnissa toimivat esteenä käyttöönotolle. Lisäksi tarkkaavaisuuden puute koalessoivan aineen aiheuttamien haittavaikutusten suhteen voi edelleen hillitä markkinoiden kasvua.

Yksi keskeisistä globaaleilla sulatusmarkkinoilla havaituista trendeistä on se, että suuret valmistajat keskittyvät tehokkuuden ja vaativien ominaisuuksien, kuten paremman kulutuksen ja lämmönkestävyyden, nolla-VOC-pitoisuuden lisäämiseen liitosaineissaan ilman hinnankorotusta saavuttaakseen kilpailukykyä. etu.

Yhteistyöagenttimarkkinat: alueelliset näkymät

Maailmanlaajuisten yhteenliittäjien ennustetaan hallitsevan Aasian ja Tyynenmeren aluetta tuotannon ja kulutuksen osalta. Seudulla on koalessoivien aineiden kysyntä noussut uusien tuotekehitysten nopean kasvun ja kapasiteetin laajentamisen seurauksena. Samoin loppukäyttöteollisuuden tehostumisen ennustetaan vaikuttavan asteittain Aasian ja Tyynenmeren yhteenliittämisainemarkkinoihin. Kehittyneillä alueilla, kuten NA:ssa ja Euroopassa, odotetaan myös olevan huomattavaa kysyntää vähän VOC-yhdisteitä sisältäville yhdisteille, koska tiukat määräykset kieltävät kaupallisten yhteenliittämisaineiden käytön. Muilla kehittyvillä alueilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa ja MEA:ssa, on ollut kohtuullinen kysyntä yhteenliittämisaineille verrattuna muihin alueisiin. Japani on myös todennäköisesti jatkossakin edullinen alue yhdistelyaineiden myyntiin.

Lue lisää raporttianalyysistä kuvien ja tietotaulukoiden sekä sisällysluettelon avulla. Pyyntö TOC- https://www.futuremarketinsights.com/toc/rep-gb-5952

Yhteistyöagenttimarkkinat: keskeiset osallistujat

Esimerkkejä joistakin maailmanlaajuisten yhdistämisagenttimarkkinoiden markkinaosapuolista, jotka on tunnistettu koko arvoketjussa:

 • AkzoNobel NV
 • BASF SE
 • DuPont Performance -kemikaalit
 • Chiping Huahao Chemical
 • Evonik Industries AG
 • kahva
 • Dow Chemical Company
 • Stepan Company
 • Huntsman Corporation
 • Eastman Chemical Company

Tutkimusraportti tarjoaa kattavan arvioinnin markkinoista ja sisältää harkittuja oivalluksia, tosiasioita, historiallista tietoa sekä tilastollisesti tuettua ja teollisuuden validoimaa markkinatietoa. Se sisältää myös ennusteita sopivilla oletuksilla ja menetelmillä. Tutkimusraportti tarjoaa analyysejä ja tietoja markkinasegmenttien, kuten maantieteellisten alueiden, sovellusten ja teollisuuden, mukaan.

Raportti kattaa pakokaasuanalyysin seuraavista:

 • Markkinasegmentit
 • Markkinadynamiikka
 • Markkinoiden koko
 • Tarjonta ja kysyntä
 • Nykyiset suuntaukset / kysymykset / haasteet
 • Kilpailu ja mukana olevat yritykset
 • Elektroniikka
 • Arvoketjun

Alueellinen analyysi sisältää:

 • Pohjois-Amerikka (Yhdysvallat, Kanada)
 • Latinalainen Amerikka (Meksiko. Brasilia)
 • Länsi-Eurooppa (Saksa, Italia, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja)
 • Itä-Eurooppa (Puola, Venäjä)
 • Aasian ja Tyynenmeren alue (Kiina, Intia, ASEAN, Australia ja Uusi-Seelanti)
 • Japani
 • Lähi-itä ja Afrikka (Persianlahden yhteistyöneuvoston maat, S. Afrikka, Pohjois-Afrikka)

Raportti on kooste ensisijaisista tiedoista, alan analyytikoiden laadullisesta ja määrällisestä arvioinnista, alan asiantuntijoiden ja alan osallistujien panoksista koko arvoketjussa. Raportti tarjoaa perusteellisen analyysin emoyhtiön markkinoiden kehityksestä, makrotaloudellisista indikaattoreista ja hallitsevista tekijöistä sekä markkinoiden houkuttelevuudesta segmenteittäin. Raportissa kartoitetaan myös eri markkinatekijöiden kvalitatiiviset vaikutukset markkinasegmentteihin ja maantieteellisiin alueisiin.

Pyydä esiraporttia: https://www.futuremarketinsights.com/checkout/5952

Yhdistelmäagenttimarkkinat: segmentointi

Tyypin perusteella yhteenliittämisaineiden markkinat voidaan segmentoida seuraavasti:

 • Hydrofobiset yhteenliittämisaineet
 • Hydrofiiliset yhteenliittämisaineet
 • Vesiliukoinen
 • Osittain vesiliukoinen

Sovelluksen perusteella yhteenliittämisaineiden markkinat voidaan segmentoida seuraavasti:

 • liimat
 • tiivistysaineet
 • Maalit
 • musteet
 • pinnoitteet
 • Muut (kosmeettiset ainesosat, metallintyöstönesteet)

Sovelluksen perusteella yhteenliittämisaineiden markkinat voidaan segmentoida seuraavasti:

 • rakentaminen
 • Laivasto
 • Automotive
 • Henkilökohtainen hygienia ja lääkkeet
 • Muut

Raportin kohokohdat:

 • Yksityiskohtainen katsaus emoyhtiömarkkinoihin
 • Muuttuva markkinoiden dynamiikka teollisuudessa
 • Markkinoiden perusteellinen segmentointi
 • Historiallinen, nykyinen ja ennustettu markkinoiden koko volyymin ja arvon suhteen
 • Teollisuuden viimeaikaiset suuntaukset ja kehitys
 • Kilpailukykyinen maisema
 • Avainpelaajien strategiat ja tarjotut tuotteet
 • Potentiaaliset ja kapeat segmentit, maantieteelliset alueet, joilla on lupaavaa kasvua
 • Neutraali näkökulma markkinoiden suorituskykyyn

Lähdekoodi

Liittyvät uutiset

Kirjailijasta

toimittaja

eTurboNewn päätoimittaja on Linda Hohnholz. Hän työskentelee eTN:n päämajassa Honolulussa, Havaijilla.

Jätä kommentti

Jakaa...