Uusi raportti unettomuudesta kärsivien aikuisten yöoireista ja päiväsaikaan

Kirjoittanut toimittaja

Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. ilmoitti tänään julkaisevansa The Lancet Neurology -julkaisussa artikkelin "Daridoreksantin turvallisuus ja teho potilailla, joilla on unettomuushäiriö: tulokset kahdesta monikeskustutkimuksesta, satunnaistetusta, kaksoissokkoutetusta, lumekontrolloidusta, vaiheen 3 tutkimuksesta".

Tulosta ystävällinen, PDF ja sähköposti

Daridoreksantti 25 mg ja 50 mg paransivat unituloksia, ja daridoreksantti 50 mg paransi myös unettomuushäiriöstä kärsivien ihmisten päivittäistä toimintaa, ja turvallisuusprofiili oli suotuisa. Haittavaikutusten yleinen ilmaantuvuus oli vertailukelpoinen hoitoryhmien välillä aikuisilla ja vanhemmilla aikuisilla (65-vuotiaat ja sitä vanhemmat), joilla on unettomuus. Kuten raportoitu, 50 mg daridoreksantti osoitti tilastollisesti merkitseviä parannuksia ensisijaisissa päätepisteissä, eli unen alkamisessa ja unen säilymisessä, sekä toissijaisissa päätepisteissä eli kokonaisuniaikassa ja päiväsaikaan.

Tärkeää on, että tutkimukset olivat ensimmäiset, jotka tutkivat unettomuushoidon vaikutusta päiväsaikaan käyttämällä validoitua potilaan raportoimaa tulostyökalua, joka sisältää kolme erilaista aluetta (herätys/kognitio, mieliala ja uneliaisuus). Daridoreksantti 50 mg, joka arvioitiin toisessa kahdesta tutkimuksesta, osoitti parannuksia lähtötasoon verrattuna kaikilla päiväsaikaan toimivilla aloilla, joilla oli korkea johdonmukaisuus.

Emmanuel Mignot, MD, Stanfordin yliopiston psykiatrian ja käyttäytymistieteiden professori ja johtava kirjoittaja, kommentoi:

”Unettomuudesta kärsivät ihmiset valittavat usein heikentyneestä päivätoiminnasta. Tämä on tärkeä ongelma, joka usein jätetään huomiotta unettomuuden hoidossa, ja itse asiassa monet unta edistävät lääkkeet voivat heikentää päivätoimintaa, kun niillä on jäännösvaikutuksia. Tässä ohjelmassa emme nähneet vain daridoreksantin tehoa unen induktioon, ylläpitoon ja potilaiden ilmoittamaan unen määrään ja laatuun, mutta mikä tärkeintä, annoksella 50 mg, päivätoimintaan, erityisesti uneliaisuusalueella mitattuna uudella mittakaava, IDSIQ. 50 mg daridoreksanttiryhmän osallistujat ilmoittivat parannuksista useissa eri puolissa päivätoimintaa, kuten arvioitiin tällä äskettäin kehitetyllä ja validoidulla välineellä, joka arvioi mielialaa, vireyskykyä/kognitiokykyä ja uneliaisuutta. On jännittävää nähdä, että unettomuutta ei vihdoin pidetä pelkästään öisenä ongelmana, vaan syynä päiväsaikaan."

Tehokkuus ja turvallisuustulokset

Daridoreksantti 50 mg paransi merkittävästi unen alkamista, unen ylläpitoa ja itse ilmoittamaa kokonaisuniaikaa ensimmäisen ja kolmen kuukauden aikana lumelääkkeeseen verrattuna. Suurin vaikutus havaittiin suurimmalla annoksella (50 mg), jota seurasi 25 mg, kun taas 10 mg:n annoksella ei ollut merkittävää vaikutusta. Kaikissa hoitoryhmissä univaiheiden suhteet säilyivät, toisin kuin bentsodiatsepiinireseptorin agonisteilla raportoidut löydökset.

Pääpaino tutkimuksissa oli arvioida daridoreksantin vaikutusta unettomuuspotilaiden päiväsaikaan toimintaan, kuten Insomnia Daytime Symptoms and Impacts Questionnaire (IDSIQ) arvioi. IDSIQ on validoitu potilaiden raportoima tulosmittari, joka on erityisesti kehitetty FDA:n ohjeiden mukaan, mukaan lukien potilaiden antamat tiedot, mittaamaan unettomuuspotilaiden päivittäistä toimintaa. IDSIQ:n uneliaisuusalueen pisteet arvioitiin keskeiseksi toissijaiseksi päätepisteeksi sekä keskeisissä tutkimuksissa että vertailuissa lumelääkkeeseen sisältyi moninkertaisuuden kontrolli. Daridoreksantti 50 mg osoitti erittäin tilastollisesti merkitsevää parannusta päiväsaikaan uneliaisuuteen kuukaudessa 3 ja 25. Uneliaisuusalueen pistemäärä ei parantunut merkitsevästi 50 mg:lla kummassakaan tutkimuksessa kummassakaan ajankohdassa. Daridoreksantti 0.0005 mg paransi myös IDSIQ-alueen lisäpisteitä (hälytys/kognitioalue, mielialaalue) ja kokonaispistemäärää (p-arvot < 50 verrattuna lumelääkkeeseen, jota ei ole mukautettu moninkertaisuuden perusteella). XNUMX mg daridoreksantti paransi päivittäistä toimintaa asteittain tutkimuksen kolmen kuukauden aikana.

Haittavaikutusten yleinen ilmaantuvuus oli vertailukelpoinen hoitoryhmien välillä. Haittatapahtumat, joita esiintyi yli 5 %:lla osallistujista, olivat nenänielutulehdus ja päänsärky. Annosriippuvaisia ​​haittavaikutuksia, mukaan lukien uneliaisuus ja kaatumiset, ei esiintynyt koko annostelualueella. Lisäksi ei havaittu riippuvuutta, rebound-unettomuutta tai vieroitusvaikutuksia hoidon äkillisen lopettamisen jälkeen. Hoitoryhmissä hoidon keskeyttämiseen johtaneet haittatapahtumat olivat lukumääräisesti yleisempiä lumelääkkeellä kuin daridoreksantilla.

Martine Clozel, MD ja Idorsian johtava tieteellinen johtaja kommentoi:

"Nämä The Lancet Neurology -lehdessä julkaistut tiedot korostavat daridoreksantin kehitysohjelman tuottaman todisteen syvyyttä ja lääkkeen ominaisuuksia, joiden uskon selittävän tuloksia. Lääke on suunniteltu tehoamaan nukahtamista ja ylläpitoa optimaalisesti tehokkailla annoksilla välttäen samalla jäännösaamuuneliaisuutta. Tämä profiili yhdessä molempien oreksiinireseptoreiden yhtäläisen salpauksen kanssa – mikä voi johtaa unettomuudelle tyypillisen kroonisen sympaattisen yliaktiivisuuden estoon – voi selittää parantumisen, jonka näemme päiväsaikaan 50 mg:lla daridoreksanttia.

Daridoreksantti unettomuudessa

Unettomuushäiriölle on ominaista vaikeudet saada unta tai ylläpitää unta, ja se liittyy ahdistukseen tai päiväsaikaan toiminnan heikkenemiseen. Unettomuuspotilaat raportoivat monenlaisista päiväsaikaan liittyvistä valituksista väsymyksestä ja energian vähenemisestä mielialan vaihteluihin ja kognitiivisiin vaikeuksiin.

Unettomuuteen liittyy yliaktiivinen herätysjärjestelmä.

Idorsia on suunnitellut ja kehittänyt daridoreksantin, uuden kaksoisoreksiinireseptorin antagonistin unettomuuden hoitoon. Daridoreksantti torjuu unettomuudelle ominaista liiallista hereilläoloa estämällä oreksiinin toiminnan. Daridoreksantti kohdistuu spesifisesti oreksiinijärjestelmään sitoutumalla kilpailevasti molempiin reseptoreihin, mikä estää palautuvasti oreksiinin aktiivisuuden.

Daridoreksantti on FDA:n hyväksymä Yhdysvalloissa kauppanimellä QUVIVIQ™, ja se tulee saataville Yhdysvaltain huumevalvontaviraston aikataulun mukaisesti toukokuussa 2022.

Tulosta ystävällinen, PDF ja sähköposti

Liittyvät uutiset

Kirjailijasta

toimittaja

eTurboNewn päätoimittaja on Linda Hohnholz. Hän työskentelee eTN:n päämajassa Honolulussa, Havaijilla.

Jätä kommentti