Uusi tutkimus: Kolmannes naisista saa kliinisen virhediagnoosin emättimen tulehduksesta

Artikkelissa Emättimen paneelitestin suorituskyky verrattuna vaginiitin kliiniseen diagnoosiin - jossa raportoidaan kliinisen BD-tutkimuksen tulokset - vaginiitin kolme syytä (bakteerivaginoosi [BV], vulvovaginaalinen kandidiaasi [VVC] tai Trichomonas vaginalis [TV] ]) tutkittiin kliinikon arvioiden vertaamiseksi molekyylitestin tuloksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että verrattuna molekyylitestiin kliinikon diagnoosista puuttui 45.3 prosenttia positiivisista tapauksista (180/397) ja 12.3 prosenttia negatiivisista tapauksista tunnisti väärin positiivisiksi (123/879).

Tutkimus valittiin myös Obstetrics & Gynecology Journal Clubiin, joka valitsee kahdesta kolmeen tutkimusta numeroa kohden tarjotakseen lääketieteen opiskelijoille mahdollisuuden tarkastella maamerkkipapereita ja auttaa heitä rakentamaan perustan näyttöön perustuvalle käytännölle.

Yhdysvalloissa 6–10 miljoonaa naisten terveydenhuoltokäyntiä liittyy emättimen tulehduksen oireisiin.1,2 Vaikka vaginiitti on yleinen sairaus, sen tavallisten syiden diagnoosi3,4 (BV, VVC tai TV) lisääntymiskykyisillä naisilla ikää ei ole standardoitu.

"Väärindiagnoosi tarkoittaa sopimattomia hoitosuosituksia - joko ali- tai ylihoitoa", sanoi tutkimuksen toinen kirjoittaja Molly Broache, BD:n integroitujen diagnostisten ratkaisujen lääketieteellinen yhteyshenkilö. "Naista saatetaan pyytää tekemään uusintakäyntejä lääkärin luona, jotka eivät ole välttämättömiä, tai hän voi kehittää mikrobilääkeresistenssin, koska hän käyttää antibiootteja, joita hän ei todellisuudessa tarvitse."

Tutkimuksessa verrattiin kliinikon emätintulehduksen diagnoosia emättimen paneelitestin tuloksiin, jotka suoritettiin BD MAX™ -järjestelmällä, FDA:n markkinoiden hyväksymällä molekyylitestillä, joka käyttää nukleiinihapon monistusta BV:n, VVC:n ja TV:n mikrobiologisten syiden havaitsemiseen. Tutkimukseen osallistui 489 oireista kärsivää osallistujaa. Osallistujat saivat kliinisen diagnoosin ja heiltä otettiin emättimen määrityspuikko käynnin aikana. Vanupuikkoja lähetettiin erilliseen testauslaitokseen ja myöhemmin niitä verrattiin kliinikon diagnoosiin.

"Teemme todella naisille lääketieteellisen karhunpalveluksen, kun emme käytä parhaita käytettävissä olevia työkaluja niiden oireiden syyn tai syiden diagnosoimiseen, jotka saivat heidät hakeutumaan terveydenhuoltoon", sanoi tutkimuksen toinen kirjoittaja Barbara Van Der Pol, Ph.D. ., MPH ja lääketieteen ja kansanterveyden professori. "Liian monet infektiot ovat useiden organismien aiheuttamia, jotta voisimme ajatella, että voimme tunnistaa ne oikein ilman laadukasta diagnostista testausta. Tämän paperin tiedot vahvistavat, että olemme naisille velkaa parhaat mahdolliset vaihtoehdot ja kliiniset havainnot eivät riitä."

BD MAX™ Vaginal Panel Assay voi auttaa korjaamaan kliinisen diagnoosin rajoituksia ja parantaa diagnostista tarkkuutta. Tällä automatisoidulla määrityksellä on lyhyempi läpimenoaika (noin kolme tuntia kahden ja 24 näytteen samanaikaiseen suorittamiseen), joten saman päivän tulokset ovat mahdollisia, jos kliinikolla on instrumentti saatavilla paikan päällä. Määritysautomaatio on suunniteltu vähentämään vaihtelua ja subjektiivisuutta, mikä auttaa lisäämään diagnostista tarkkuutta.

"Kun naiselle diagnosoidaan väärin kummallakin tavalla - hänelle kerrotaan, ettei hänellä ole vaginiittia, mutta hänellä on emätintulehdus, tai hänelle kerrotaan, että hänellä on vaginiitti, mutta hän ei ole saanut tartuntaa - se aiheuttaa vaikeuksia ja riskejä", Broache sanoi. "Naiset ansaitsevat parempaa."

Tulosta ystävällinen, PDF ja sähköposti

Liittyvät uutiset